Ann-Sofie Jarnheimer
Behandling

Efter bedömningssamtalen ger jag dig ett förslag på lämplig behandling. Ofta består behandlingen av en kombination av samtal och kroppsinriktad behandling.

De flesta behandlingarna sker individuellt men vissa terapier inom stresshantering, sömnskola, social fobi, rökavvänjning och viktreduktion lämpar sig särskilt väl i grupp.

Behandlingsmetoder

 • KBT – kognitiv beteendeterapi
 • Insiktsterapi med psykodynamisk inriktning
 • Stödterapi
 • DBT dialektisk beteendeterapi
 • Krissamtal
 • Konflikthantering
 • Kroppsorienterad psykoterapi
 • Avslappning
 • Basal kroppskännedom
 • Medveten närvaro - mindfulness
Jag har mångårig erfarenhet av att behandla:
 • Stressrelaterade besvär
 • Sömnstörningar
 • Utmattning/Utmattningsdepression
 • Spänningsproblematik/smärta
 • Socialfobi
 • Tvångstankar/tvångshandlingar
 • Relationsproblem/arbetsplatskonflikter
 • Ångest
 • Nedstämdhet/ Depression
 • Självkänsla
 • Kroppsuppfattning
 • Posttraumatisk stress
 • Sexuella övergrepp
 • Ätstörningar


Ann-Sofies Sjukgymnastik AB
Organisationsnummer 556673-0411
Postadress
Strandgatan 13
392 35 Kalmar
(fr.o.m 1 mars 2019)
Telefon
070-77 606 77