Ann-Sofie Jarnheimer
Föreläsning, utbildning, handledning

Sedan 1989 är jag en flitigt anlitad föreläsare/utbildare runt om i landet. Främst inom ämnesområdena stresshantering, psykosomatik, sömn, kommunikation och konflikthantering.
Jag handleder även vårdpersonal inom kommun och landsting.

Exempel på föreläsningsrubriker:

 • ”Det kostar på att hålla masken”
 • ”Hur kan vi förbättra vår sömn?”
 • ”Hur kan vi tidigt upptäcka signaler på stress hos oss själva och våra medarbetare?”
 • ”Kroppens budskap ur ett psykologiskt perspektiv.”
 • ”Syskonpositionens roll”
 • ”Hur skapar vi en bättre arbetsmiljö för varandra?”
 • ”Kommunikation med ord och kropp!”
 • ”Varför blir det så fel när jag vill så väl? – om konflikthantering.”
 • ”Tio redskap som får dig att varva ner”
 • ”Kroppen, själen och vikten. Ett sätt att arbeta med din vikt”
 • ”Mindfulness – ett sätt att leva.”

Jarnheimer psykoterapi och fysioterapi AB
Organisationsnummer 556673-0411
Postadress
Strandgatan 13
392 35 Kalmar
Telefon
070-77 606 77